Římskokatolická farnost sv. Jakuba Staršího

Aktuální týden

(Aktuální pořad bohoslužeb zveřejňujeme ve Farníčku, který je k dispozici v kostele nebo na nástěnce u kostela.)

Pravidelné bohoslužby

Neděle          8:00 hod      Domaslavice     

                    10:00 hod      Soběšovice

Pondělí           8:00 hod

Čtvrtek         17:00 hod      (v letním období v 18:00)

Pátek            17:00 hod      (v letním období v 18:00)

Sobota            8:00 hod      (1. sobotu v měsíci v Soběšovicích)

 

Kaple Dolní Tošanovice   nepravidelně čtvrtky v 16:00 hod

 

V neděli po ranní mši svaté se obvykle scházíváme na domaslavské faře k malému společnému posezení u kávy nebo čaje.

Zvláštní příležitosti

Poutní slavnost sv. Jakuba Staršího, apoštola, patrona naší farnosti

Neděle po 25. červenci – mše svaté v 8:00 a 10:00.

Poutní slavnost Panny Marie Karmelské

16. července - mše svaté v 8:00, 10:00 a obvykle v 17:00.

Poutní slavnost ve filiálním kostele Navštívení Panny Marie v Soběšovicích

Neděle po 31. květnu - mše svatá v 10:00.

Poutní mše svatá v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Dolních Tošanovicích

5. července obvykle v 10:00

Poutní mše svatá v kapličce sv. Jana Nepomuckého v Horních Domaslavicích,
16. května

Poutní mše svatá v kapličce sv. Jáchyma a Anny v areálu bývalého zámku v Horních Domaslavicích okolo 26. července

Poutní mše svatá v kapličce sv. Jáchyma a Anny na Lučině okolo 26. července

 

 

Přehled bohoslužeb ve farnostech frýdeckého děkanátu.