Z dění ve farnosti (a okolí)

Slovo na rok 2018 pro naši farnost:

Prorok Izajáš, 54. kapitola, 4. (a 5.) verš - Hospodin mluví k srdci Jeruzaléma:
„Neboj se, už se nemusíš stydět, nebuď zahanbená, už se nemusíš rdít studem.
Zapomeneš na hanbu, kdy jsi byla neprovdaná, nevzpomeneš na potupu svého vdovství. (Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil, jeho jméno je Hospodin zástupů, tvým vykupitelem je Svatý Izraele, nazývá se Bohem celé země.“)

 

Dění ve farnosti i jiné zajímavosti

Najdete ve FARNÍm týdeníČKU pod odkazem Bohoslužby.

 

Náboženství

Výuka probíhá ve školách v Dolních Domaslavicích a na Lučině.

Varhaník

Hledáme dorost pro varhanní službu v našich kostelích

Dárcovská SMS na rozvoj Centra pro sirotky v Tanzanii:

Pošlete-li na telefonní číslo 87 777 jednorázovou SMS ve tvaru DMS BEZMAMY 30 nebo DMS BEZMAMY 60 nebo DMS BEZMAMY 90, pomůžete dětem v Mahangu s jejich aktuálními potřebami. Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč podle příslušného tvaru DMS. Organizace Bez mámy z toho obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč. Více informací www.bezmamy.cz nebo na www.darcovskasms.cz.

Za sirotky v Mahangu mnohokrát děkují členové Bez mámy (manželé Gongolovi, Michal Soták, Pavla Popovičová, Petr Kozel).

 

Další plán oprav farního kostela a okolí

-    Dokončení úpravy plochy před farou

-    Výstavba zázemí kostela v Soběšovicích

-    Oprava hřbitovní zdi

-    Výměna oken

-    V interiéru kostela postupně obnova mobiliáře a doplňků (bočních oltářů, obrazů, soch, zateplení klenby, …)

 

Některé z událostí posledních dnů a měsíců:

Narozeniny otce Jana

9.9.2017 jsme společně s otcem Janem Vechetou oslavili jeho padesátiny. Po mši svaté v sobotu odpoledne (s nedělní platností) mu všichni přítomní blahopřáli. Pak jsme se přesunuli na farní dvůr, kde bylo pro všechny připraveno bohaté pohoštění a k poslechu i tanci hrál HD band.

Farní cyklopouť

9.-11.6.2017, od pátku do neděle, cílem byl svatý Hostýn. Tam byl zajištěn i druhý nocleh, první noc jsme strávili na Bílé.

Stmelovací jízda

7.5.2017 sraz v 15 hod od kostela v Horních Domaslavicích. Jede se směr Guty a zpět, celkem cca 20 km. Akce jest pro všechny cyklofily i neúčastnící se cyklopouti!

Slovo na rok 2017 pro naši farnost:

„Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se nazpět, není způsobilý pro Boží království.“ (Lk 9,62)

 

Svatý rok milosrdenství

byl zahájen otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie. Náš biskup při této příležitosti vydal pastýřský list k 1. neděli adventní. Bula papeže Františka Misericordiae Vultus vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství.

Následně byly otevřeny Brány milosrdenství v Ostravě v katedrále Božského Spasitele a v Opavě v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie.

Svatá rok bude zakončen 20. listopadu 2016.

Diecézní pouť do Říma ke Svatým branám

25. – 30.9.2016 uspořádá Ostravsko–opavská diecéze do Říma za účasti biskupa Františka Václava Lobkowicze, jako poděkování za společnou cestu 20 let v historii diecéze.

Letní tábor

6.-13.8.2016 pro děti od 2.třídy ZŠ organizují naši animátoři z řad mládeže spolu s farností Dobratice, místo konání je Velký Újezd u Olomouce. Přihlášky jsou k dispozici v kostele, cena 1400 Kč.

Poutní slavnost sv. Jakuba Většího, apoštola, patrona farního kostela a celé farnosti

31.7.2016 – mše svaté v 8:00 a v 10:00.

Informace o Světovém dnu mládeže v Krakově v roce 2016

Poutní slavnost Panny Marie Karmelské

16.7.2016 – mše svaté v 8:00 a v 10:00 sloužili o. Jiří Filipec a o. Marián Pospěcha.

Farní cyklopouť

24.-26.6.2016, to je od pátku do neděle, cílem byl svatý Hostýn. Tam byly zajištěny i oba noclehy. Sobotu poutníci prožili celou v blízkosti Panny Marie a naše řady posílili i mnozí další naši farníci, kteří připutovali většinou auty.

Dny víry v ostravsko-opavské diecézi

5.6.2016 v 10:00 byla sloužena slavnostní bohoslužba na Masarykově náměstí v Ostravě.

5. – 12.6.2016 probíhaly další akce v Ostravě, Opavě a také v dalších farnostech diecéze včetně Noci kostelů 10.6.2016.

Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství

28.5.2016 v Krakově. Biskupové Čech a Moravy vyhlásili Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství do Krakova-Lagiewnik. Mše svatá začne v 10:30, celé setkání bude ukončeno v 16. hodin odpoledne.

Postní duchovní obnova

12.3.2016 probíhala na faře.

Plánování letošní cyklopouti

11.3.2016 se nedočkaví cyklisti sešli U koníčka a dohodli termín - 24.-26.června i hlavní letošní cíl - svatý Hostýn.

8. farní ples (maškarní)

6.2.2016 se konal tradičně v Soběšovicích na nové Husarůvce.

Brigáda

23.1.2016 se pracovalo na hřbitově a uklízel se kostel. Děkujeme všem účastníkům.

Tříkrálová sbírka

1. - 14. 1. 2016 proběhla tradiční sbírka na podporu projektů Charity. V naší farnosti byla vykoledována rekordní částka 109 986 Kč

Z roku 2015:

Nový číselník

27.2.2016 byl v kostele v Domaslavicích instalován nový číselník, dodaný p. Podešvou z Nové Bělé. Děkujeme.

Slovo na rok 2015 pro naši farnost:

„A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“ (Jan 14,3)

Svatý rok milosrdenství

8.12.2015 byl zahájen otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie. Náš biskup při této příležitosti vydal pastýřský list k 1. neděli adventní. Bula papeže Františka Misericordiae Vultus vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství.

13.12.2015 byly otevřeny Brány milosrdenství v Ostravě v katedrále Božského Spasitele a v Opavě v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie.

Adventní koncert

18.12.2015 v 17 h v kostele v Soběšovicích v provedení ZUŠ Vrchlického z Havířova.

Koncert Struny a dech

29.11.2015 od 16:30 v Soběšovicích proběhne další z cyklu koncertů v podání ZUŠ z Havířova.

Znovuotevření ostravské katedrály

22.11.2015 od 10 hodin.

Národní eucharistický kongres

15.-17.10.2015 vyvrcholil v Brně. Akce byla předstupněm celosvětového kongresu, jenž se uskuteční v lednu 2016 na Filipínách.

150. výročí posvěcení kostela v Dobraticích

11.10.2015 byly slouženy mše svaté v 9:30 a 11:30 za účasti generálního vikáře ostravsko-opavské diecéze Mons. Martina Davida. Při druhé mši svaté koncelbroval také náě domaslavský farář o. Jan Vecheta

Poděkování za úrodu aneb „Kobzolfest

12.9.2015 se konal jako obvykle na farním dvoře. Zahájen byl v 15 hodin mší svatou na poděkování za úrodu, která byla sloužena venku. Letošní soutěž domácích pokrmů byla zaměřena výhradně na výrobky z brambor.

Poutní slavnost sv. Jakuba Staršího, apoštola, patrona naší farnosti

26.7.2015 – mše svaté v 8:00 a 10:00.

Pouť ke svaté Anně a Jáchymovi

23.7.2015 v 16:00 u kaple v areálu bývalého hornodomaslavického zámku.

25.7.2015 v 10:00 u kaple na Lučině.

Poutní slavnost Panny Marie Karmelské

            16.7.2015 – mše svaté v 8:00, 10:00 a v 18:00 sloužili o. Jiří Filipec, o. Jan Vecheta a o. Karel Rechtenberg.

Prašivá 2015

1.7.2015 se konalo tradiční Diecézní setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé. Začátek v 10.00 hodin v areálu v Kamenitém ve Vyšních Lhotách. Na programu mše svatá v 10:30, výstup na horu Prašivé, soutěžní úkoly na téma chleba/Eucharistie a záverečné požehnání.

Koncert

20.6.2015 se konal v kostele v Domaslavicích koncert Lenky Filipové.

První svaté přijímání dětí

14.6.2015, slavnost začíná v 10:00 ve farním kostele v Domaslavicích.

WC

Za budovou fary na dvoře je nově v provozu chemické WC pro návštěvníky kostela. Údržbu bude provádět firma TOI-TOI.

         Žehnání sochy Panny Marie

24.5.2015 po ranní mši svaté o. Jan za účasti téměř všech účastníků bohoslužby požehnal restaurovanou sochu Panny Marie Frýdecké před farou. Socha je kulturní památkou a její obnova přišla asi na 260 tisíc korun.

Dětské odpoledne

23.5.2015 se konalo ve farním areálu. Některé z dětí zůstaly se skupinkou mladých, kteří pro ně společně s otcem Janem připravili program, na faře až do nedělního rána.

Cyklopouť 2015

8.-10.5.2015 jsme opět putovali na kolech. Letos jsme zavítali na Turzovku a na Svatý Hostýn. Podívejte se na fotky.

Stmelovací vyjížďka úpřed farní cyklopoutí 2015

26.4.2015 skupinka nadšenců vyrazila na kolech ke zhruba 30 km výletu (podle toho, odkud kdo vyjížděl), aby rozhýbali svoje svaly i převodovky svých bicyklů před blížící se cyklopoutí.

Příprava dětí na první svaté přijímání

26.4.2015 při ranní mši svaté bylo 18 děti představeno farnosti a byly pořízeny jejich fotografie, které budou v nejbližší době vystaveny v kostele.

Brigáda na starém hřbitově

25.4.2015 skupinka ochotných farníků (a farnice) navážela zeminu, upravovala a dorovnávala terén starého hřbitova.

Velikonoční vigilie

5.4.2015 se konala v kostele v Domaslavicích od 4:30 ráno.

Diecézní setkání mládeže 2015

20. – 21.3.2015 proběhne v Místku. Setkání bude dvoudenní - od pátečního večera do sobotního odpoledne. Proběhne v areálu 8. základní školy ve Frýdku-Místku.

Železný poutník

20. – 21.3.2015 proběhne již tradiční noční pěší postní pouť ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn. Pouť bude zahájena v pátek mší svatou v 18 h na Svatém Kopečku a zakončena po příchodu na Svatý Hostýn v sobotu v 7 h opět mší svatou. Trasa dlouhá 50 kilometrů vede po silnicích mimo hlavní dopravní tepny. Po cestě je zajištěna nabídka teplého čaje a možnost duchovního rozhovoru s kněžími, kteří putují společně s ostatními účastníky pouti. Z naší farnosti se zúčastnili 3 poutníci.

Národní pochod pro život 2015

21.3.2015 začíná ve 14:15 na pražském Mariánském náměstí v Praze. Od 12.30 bude mj. celebrovat mši svatou pan kardinál Dominik Duka OP v kostele sv. Jiljí v Husově ulici.

Petice za milost pro Asii Bibi

Pákistánku odsouzenou k trestu smrti podle zákona o rouhání. Z naší farnosti bylo odesláno 150 podpisů.

Duchovní obnova pro ženy

28. 2. 2015 na faře, zúčastnilo se jich celkem 14.

Plánování letošní cyklopoutě

27. 2. 2015 jsme U Koníčka dohodli termín letošní cyklopoutě.

Den vzájemných modliteb naší farnosti a bohoslovců v semináři

21. 2. 2015 se bohoslovci v semináři modlili za naši farnost a naši farníci za ně.

7. farní ples 2015

14. 2. 2015 již tradičně na nové Husarůvce v Soběšovicích, tentokrát s podtitulem „Květinkový“.

Tříkrálová sbírka

1. - 14. 1. 2015 probíhala tradiční sbírka na podporu projektů Charity. Jménem Charity děkuji všem, kdo pomohli. VÝSLEDKY

 

Z roku 2014:

Slovo na rok 2014 pro naši farnost

„Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“ (1 Kor 3,16-17).

Adventní koncert

19.12.2014 v 17 hodin v kostele v Soběšovicích vystoupili žáci a učitelé ZUŠ Leoše Janáčka z Havířova.

Žehnání kříže

14.12.2014 po ranní mši svaté byl požehnán restaurovaný pískovcový kříž za presbytářem farního kostela v Domaslavicích.

Adventní setkání

7.12.2014 v kinosále obecního úřadu v Dolních Domaslavicích pořádal farní sbor Církve Evangelické a. v. z Třanovic. Zapojila se do něj i naše schola.

Chodníky

26.10.2014 byly slavnostně otevřeny nové chodníky u farního kostela. Proto jsme se před mší svatou shromáždili u hřbitovní brány.

Sčítání lidu

12.10.2014 bylo na mši svaté v Domaslavicích 163 účastníků a v Soběšovicích 119.

Koncert „Struny a dech“

19.10.2014 v kostele v Soběšovicích proběhl další z cyklu koncertů, účinkovali „všerůzní muzikanti okolo ZUŠ Leoše Janáčka“ z Havířova.

Poděkování za úrodu

30.8.2014 se konal na farním dvoře Kobzolfest, který začal v 15 hodin mší svatou na poděkování za úrodu.

Letní Diecézní setkání mládeže

29.7.-3.8.2013 v Odrách.

Poutní slavnost sv. Jakuba Staršího, apoštola, patrona naší farnosti

27.7.2014 – mše svaté v 8:00 a 10:00.

Pouť ke svaté Anně a Jáchymovi

24.7.2013 v 17:00 v kapli v areálu bývalého hornodomaslavického zámku.

26.7.2013 v 10:00 v kapli na Lučině.

Poutní slavnost Panny Marie Karmelské

16.7.2014 – mše svaté v 8:00, 10:00 a v 18:00. Sloužili o. Jiří Filipec, administrátor ve Vápenné, o. Marián Pospěcha, farář v Dolní Lutyni a o. Karel Rechtenberg, farní vikář v Havířově.

První svaté přijímání

.

Cyklopouť 2013

7.-11.5.2014 – to byl termín našeho letošního cykloputování. Trasa byla taková:

1.den - středa 7.května:    odpoledne (stejně jako loni) - dojetí a přespání u Bařáků ve Vidči

2.den - čtvrtek 8. května: Vidče - poutní místo Štípa

3.den - pátek 9.května:     Štípa - poutní místo Křtiny

4.den - sobota 10.května: Křtiny - Hostýnek

5.den - neděle 11.května: Hostýn – Domaslavice

Renovace sochy sv. Jana Křtitele

Duben 2014 - proběhla v dílně restaurátora pana Martina Bocka ve Vendryni a je již zpět u kostela v Domaslavicích.

Svatořečení papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II.

27.4.2014 v Římě papež František kanonizoval své dva předchůdce Jana XXIII. a bl. Jana Pavla II. Slavnostní mši svatou v přímém přenosu přenášela televize Noe.

Diecézní setkání mládeže BISCUP 2014

5.4.2014 proběhlo v Opavě. Konaly se katecheze pro jednotlivé věkové skupiny a v 16:00 hod sloužil v konkatedrále Panny Marie mši svatou otec biskup František Václav Lobkowicz.

Železný poutník

v 7 h, to je z pátku na sobotu týden před Květnou nedělí, se konal již 17. ročník postního putování ze Svatého Kopečku, kde byla pouť zahájena mší svatou v 18 h, na Svatý Hostýn, kde byla pouť zakončena opět mší svatou v 7:15 h. Z naší farnosti ji absolvovalo 9 poutníků.

Misijní koláč

30.3.2014 na 4. postní neděli – „Radostnou“ jsme si mohli po mši svaté pochutnat na misijních koláčích a darovat dobrovolný příspěvek na misie.

„24 hodin pro Pána“

28.3.2014 byla zahájena akce, ke které vyzýval papež František. V naší farnosti se konala adorace a zpovídalo se před i po mši svaté.

Postní výšlap na Prašivou

23.3.2014 odpoledne se několik odvážných poutníků i přes nevlídné počasí vydalo pěšky od fary v Domaslavicích na Prašivou.

Postní obnova pro ženy

15.3.2014 proběhla na faře v Domaslavicích pod vedením o. Jana.

Brigáda ve farním lese

8.3.2014 byl proveden ořez stromů na okraji farního pozemku.

Plánování cyklopoutě

7.3.2014 proběhlo U Koníčka.

Afrika dnes není tak daleko, jak se zdá

2.3.2014 jsme se sešli na faře k povídání o obyčejném životě v Africe, o sirotcích a o projektech pomoci o. s. Bez mámy s Chrisem Zacharia Lameckem z Tanzanie.

Dny vzájemných modliteb bohoslovců AKS a farností

21.2.2014 se bohoslovci Arcibiskupského bohosloveckého semináře v Olomouci modlili za naši farnost a naši farníci za bohoslovce v semináři.

6. Farní ples 2014

15.2.2014 se konal již tradičně v Soběšovicích.

Pokračování brigády na starém hřbitově

1.2.2014 pokračovaly práce na úpravě plochy hřbitova. Tentokrát se zúčastnilo 13 mužů.

Brigáda na starém hřbitově

25.1.2014 začaly probíhat přípravné práce na úpravě plochy hřbitova. Brigády se i přes mrazivé počasí zúčastnilo 9 mužů.

Tříkrálová sbírka 2014

1.-14.1.2014 proběhla tradičně na podporu projektů charity. Výsledné vykoledované částky:

      Dolní Tošanovice                                                    12.430,00 Kč

      Horní Domaslavice                                                 28.562,00 Kč

      Dolní Domaslavice                                                 25.758,00 Kč

      Soběšovice                                                              24.221,00 Kč

      Lučina (organizuje Charita Frýdek-Místek)           18.110,00 Kč

      Celkem farnost Domaslavice                                109.081,00 Kč

 

Z roku 2013:

Povídání o misi „Tanzanie 2013“

24.11.2013 proběhlo odpoledne na faře.

Dokončování oprav farního kostela

Od 13.5.2013, kdy bylo předáno staveniště, se pracovalo na fasádě kostela. Práce prováděla firma SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o. z Vyšních Lhot. Byl proveden barevný nátěr věže, lodi kostela i presbytáře a restaurátorské práce na portálech. Proběhla montáž profilů na soklové části a následně panelů na ně, poté byly omítnuty a natřeny. Byly osazeny nové vstupní a dvoje boční dveře a vyměněna okna v bočních kaplích. Byly provedeny restaurátorské práce na historických dveřích do sakristie a boční kaple. Příští rok bude následovat úprava okolí kostela.

Žehnání obnovených křížů a soch

29.9.2013 byl požehnán poslední z obnovených křížů, a to u hotelu Albo (u statku Oblukových) v Dolních Domaslavicích.

1.9.2013 byly požehnány další dva obnovené kříže, a to pod Majákem a u Nogolů v Soběšovicich.

11.8.2013 byly požehnány další tři obnovené kříže, a to na hřbitově, na Pitrově a nad Duklou v Soběšovicich.

26.7.2013 byly požehnány socha sv. Jana Nepomuckého v Horních Domaslavicích a kříž za kostelem v Dolních Domaslavicích

Misionáři z Dobratice, Nošovic a Vojkovic se vrátili z Tanzánie

Odcestovali 18.7.2013, část z nich působila v Africe měsíc, ale někteří tam strávili celkem dva a půl měsíce.

Ministrantská pouť

14.9.2011 se tentokrát konala v Krnově.

Kobzolfest 2013

24.8.2013 v 15:00 začal mší svatou, při které jsme děkovali za úrodu a byly požehnány dary ze zahrad a polí. Slavnost pokračovala na farním dvoře, kde se podávaly bramborové placky a nápoje, hrála hudba a zabavily se i děti. Soutěže domácích pokrmů se zúčastnilo 19 domácích specialit. Zpestřením byla chvilka poezie. Těšíme se na příští ročník! Plakát

Orelská cyklopouť

3.-10.8.2013 vedla letos z Prahy na Velehrad. Z naší farnosti se jí účastnili čtyři naši farníci.

Svatojakubská pouť

28.7.2013 mše svaté v 8:00 a 10:00 hodin.

Pouť ke svaté Anně a Jáchymovi

26.7.2013 v 17:00 v kapli v areálu bývalého hornodomaslavického zámku.

27.7.2013 v 10:00 v kapli na Lučině.

Slavnost Panny Marie Karmelské

16.7.2013 jsme slavili pouť k Panně Marii Karmelské. Mše v 8:00 sloužilo. Jiří Filipec, v 10:00 o. Marián Pospěcha a v 17:00 o. Jan Vecheta.

Zároveň proběhl misijní jarmark, jehož výtěžek připadne občanskému sdružení „Bez mámy“, které organizuje výstavbu sirotčince v Tanzanii.

Zájezd na Velehrad

5.7.2013 na pouť společně s farností Dobratice.

velehrad2013

Diecézní setkání dětí na Prašivé

1.7.2013 začalo programem v areálu Kamenité u Vyšních Lhot v 10.00 hodin, v 10.30 hodin biskup František Václav Lobkowicz sloužil mši svatou. Počasí bylo nádherné, proto se setkání uskutečnilo v plném rozsahu i na hoře Prašivá, kde děti plnily úkoly na 25 stanovištích. Poděkování patří dobrovolníkům z naší farnosti, kteří se podíleli na stavbě a následném úklidu stanovišť.

Jáhenské a kněžské svěcení

22.6.2013 v Opavě a 29.6.2013 v Ostravě.

Cyklopouť 2013

7.-10.6.2013 – to byl termín našeho letošního cykloputování. Cílem byla letos opět známá poutní místa Svatý Hostýn a Svatý Kopeček u Olomouce, ovšem po trochu pozměněných trasách.

Udělování svátosti biřmování

2.6.2013 navštívil naši farnost biskup Ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz a udělil několika našim farníkům svátost biřmování. Modlitba za biřmovance.

Dětské odpoledne

25.5.2013 proběhne od 15 hodin pro děti 1. stupně základní školy v okolí kostela a fary v Domaslavicích.

Noc kostelů

24.5.2013 proběhla c našich diecézích už popáté a v naší farnosti podruhé, tentokrát v kostele Navštívení Panny Marie v Soběšovicích. Bližší informace a program celého večera.

Pouť biřmovanců a jejich kmotrů

18.5.2013 zamířili společně na Borovou do kostela sv. Ignáce z Loyoly i s dalšími rodinnými příslušníky. Šli jsme pěšky od nádraží z Frýdlantu. Po mši svaté jsme společně poobědvali v nové hospodě pod Borovou a pak část zamířila zpět do Frýdlantu a třinácti členná skupinka se vydala na Ivančinu ke skautské mohyle (925 m.n.m.). Tam jsme se opět rozdělili. Někteří se vraceli do Frýdlantu a šest z nás, kteří toho putování měli ještě pořád málo, se vydali přes Kykulku (996 m.n.m.) do Pražma, kde jsme dorazili v předvečer pouti ke sv. Janu Nepomuckému.

Velikonoční vigilie slavnosti ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

31.3.2013 začala v 5:30 hodin venku před kostelem v Domaslavicích svěcením ohně a slavností velikonoční svíce. Pokračovala bohoslužbou slova s rozšířenou četbou ze Starého zákona, křestní bohoslužbou s obnovou křestních slibů a byla završena bohoslužbou eucharistickou. Po vigilii následovala společná snídaně na faře.

Diecézní setkání mládeže

16.-17.3.2013 se konalo v Bruntále.

Železný poutník

15.-16.3.2013 již šestnácté tradiční noční pěší postní putování ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn. Z naší farnosti se letos zúčastnili Mirek a Mirek.

Misijní koláč

10.3.2013 jsme ochutnali po mši svaté za dobrovolný příspěvek na misie.

Příprava cyklopouti

8.3.2013 jsme v restauraci U Koníčka probírali termín a možné trasy naší letošní cyklopouti.

Farní ples 2013

9.2.2013 se konal v Soběšovicích již popáté, tentokrát v kloboucích.

Tv NOE

20.1.2013 se zúčastnila naše farnost mše svaté v kostele sv. Václava v Ostravě, kterou v obvyklém čase (10:30) v přímém přenosu vysílala televize NOE.

V tuto neděli nebyly slouženy mše svaté v našich kostelích, farní bohoslužba proběhla pro všechny v Ostravě, kam byl vypraven autobus. Po příjezdu na místo jsme se mohli občerstvit v sídle televize Noe v sousedství kostela, zatímco obě scholy a ministranti, technici televize Noe a otec Marcel Puvák dolaďovali vše potřebné pro hladký průběh bohoslužby v pro nás neznámém kostele.

Po mši svaté nám bylo umožněno prohlídnout si prostory televize včetně nahrávacího studia a vyslechnout si zajímavé informace o jejím provozu od jejího vzniku až do současnosti.

Tříkrálová sbírka

1.-14.1.2013 proběhla tradiční sbírka na podporu projektů Charity. Výsledky.

 

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006