Z dění v roce 2012:

Výšlap na Prašivou

29.12.2012 se obě skupinky biřmovanců sešly u restaurace Kohutka pod Prašivou a pustily se do zdolávání vrcholu. Aby to nebylo tak jednoduché, vzali to oklikou kolem vysílače nad údolím Rybího potoka. Po sestupu k chatě soutěžili nejprve v rozdělávání ohně a potom v přetahování pomocí lana. Společné chvíle v zimní přírodě zakončili společným obědem ve výše zmíněné restauraci. Má ještě někdo fotky kromě těchto?

Adventní koncert

20.12.2012 proběhl v kostele v Soběšovicích, účinkovali žáci a učitelé ZUŠ Vrchlického z Havířova.

16.12.2012 se konal v kostele v Soběšovicích, vystoupili žáci ZUŠ B. Martinů z Havířova.

Adventně-vánoční pásmo

14.12.2012 od 16 hodin předvedli v kostele děti ze ZŠ v Dolních Domaslavicích.

Adventní odpoledne

2.12.2012 od 15 hodin pořádá v sále obecního úřadu v Dolních Domaslavicích farní sbor Slezské církve evangelické a. v. z Třanovic.

O tanzanské misi 2012

4.11.2012 jsme si při setkání na faře vyslechli povídání našich známých misionářů z občanského sdružení Bez mámy.

Koncert „Struny a dech“

25.10.2012 proběhl v kostele v Soběšovicích, vystoupili žáci a vyučující ze ZUŠ Havířov-Podlesí.

Farní odpoledne

25.8.2012 začalo ve 14 hodin mší svatou na poděkování za úrodu a pokračovalo na farním dvoře setkáním zvaným „Kobzolfest“. Ochutnávali a hodnotili jsme nejrůznější pokrmy z brambor (slané i sladké), autorky či autoři těch, které nejvíc chutnaly, byli odměněni bramborovou medailí. Přitom jsme mohli poslouchat hudbu v podání HD bandu, pochutnat si na bramborových placcích nebo vepřových kolenech a vše zapít dobrým mokem ať už vyrobeným v domácím mikropivovaru nebo dovezeným od „Koníčka“. Zkrátka nepřišly ani děti, pro které byly připraveny hry.

Do kostela na kole

16.9.2012 se koná akce na podporu ochrany životního prostředí.

Celostátní setkání mládeže

14. - 19.8.2012 ve Žďáře nad Sázavou. CSM je určeno pro všechny mladé lidi od 14 do 30 let. Hlavním tématem letošního CSM je Duch svatý a jeho mottem je citát z listu sv. Pavla: „Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj...“ (Gal 5,22). S mladými lidmi z celé České republiky se tak zapojíme do oslav Roku biřmování, který vyhlásili naši biskupové na rok 2012 v souvislosti s tříletou přípravou na oslavu 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Více informací najdeš na: https://zdar2012.signaly.cz/.

Dobrovolníci Bez mámy byli opět v Tanzánii

21.7.2012 odcestovali naši přátelé ze sousední farnosti opět na měsíc do Afriky. Jejich osudy sledujte na http://www.bezmamyleto2012.blogspot.cz/

Cyklopouť 2012 do Říma

28.7.-12.8.2012 pořádal Orel Uherské Hradiště. Z naší farnosti se zúčastnili tři cyklopoutníci – Břeťa, Terezka a Bětka. (uvedené fotky jsou z Velehradu, kde byla cyklistická pouť zahájena mší svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje a proběhlo slavnostní zahájení cyklopouti. Snad někde objevíte i fotky z dalších dnů putování.)

Svatojakubská pouť

29.7.2012 sloužil otec Jan mše svaté v 8:00 a 10:00.

Pouť ke svaté Anně

26.7.2012 (čtvrtek) v 17:00 hodin u kaple v areálu bývalého zámku v Horních Domaslavicích,

28.7.2012 (sobota) v 10:00.hodin u kaple na Lučině.

Slavnost Panny Marie Karmelské

16.7.2012 (v pondělí) jsme slavili pouť k Panně Marii Karmelské. Mše sloužili v 8:00 otec Marián Pospěcha, v 10:00 otec Vít Řehulka z Ostravy – Zábřehu a v 18:00 otec Jan Vecheta.

Zároveň proběhl misijní jarmark, jehož výtěžek připadne občanskému sdružení „Bez mámy“, které organizuje výstavbu sirotčince v Tanzanii.

Setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé

2.7.2012 začalo již tradičně programem na hřišti v Kamenitém a mší svatou v 10:00, jak pokračovalo po výstupu na horu Prašivou, můžete shlédnout na stránkách katechetického a pedagogického centra diecéze a také na fotografiích P. Víchy.

Koncert v kostele v Soběšovicích

15.6.2012 se konal koncert „Struny a dech“ vyučujících a žáků ZUŠ Vrchlického v Havířově.

Noc kostelů

1.6.2012 tentokrát proběhla poprvé i v kostele svatého Jakuba v Domaslavicích. Podívejte se na podrobný program.

Okna

28.5.2012 (v pondělí) proběhla výměna oken z čelní strany fary. Od 6 hodin ráno začali ochotní pomocníci s přípravnými pracemi. V dalších dnech pak pokračovali úklidem po řemeslnících. Na realizaci byly použity prostředky, které odkázal naší farnosti P. Vladimír Poláček. Děkujeme …

Dětský den

26.5.2012 odpoledne proběhl na faře program pro děti 1. stupně ZŠ  z naší farnosti. Poděkování patří mladým, kteří se podíleli na jeho přípravě a provedení.

Mše svatá v kapličce na Podlesí

18.5. 2011 v 17 hodin jsme slavili poutní mši svatou u kapličky svatého Jana Nepomuckého v Horních Domaslavicích. Zároveň jsme si připomněli 200. výročí jejího vybudování (1812).

Cyklopouť 2012

5. - 7.5.2012 – to byl termín našeho letošního cykloputování. Cílem byl tentokrát svatý Hostýn a Velehrad.
1. den (v sobotu) jsme se dopravili vlakem do Bystřice p. Hostýnem a odtud jsme šlapali do Velehradu, kde jsme dorazili akorát tak na mši svatou, kterou v rámci Studentského Velehradu (akce probíhala od 4. do 8.5.), sloužil Mons. Josef Hrdlička. (Více na http://www.studentskyvelehrad.cz/program/). Ubytování jsme měli zajištěno v autokempu kousek za Velehradem.
2. den (v neděli) jsme vyjeli po mši svaté z Velehradu na sv. Hostýn. Tam jsme se setkali s o. Janem a řadou dalších našich farníků, kteří se rozhodli přijet za námi a Pannou Marií Svatohostýnskou, a společně prožili pěkný večer. Noc jsme strávili v poutním domě.

3. den (v pondělí) jsme po ranní mši svaté zamířili k domovu.

Výběr fotek z prvních dvou dnů.

Velikonoční vigilie slavnosti ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

8.4.2012 začala v 5 hodin venku před kostelem v Domaslavicích svěcením ohně a slavností velikonoční svíce, pokračovala bohoslužbou slova, křestní bohoslužbou s obnovou křestních slibů a byla završena bohoslužbou eucharistickou.
Po vigilii jsme společně posnídali na faře.
Mše svatá v 8 hodin se letos nekonala.

Diecézní setkání mládeže

23.-24.3.2012 v Ostravě. Bližší informace.

Misijní koláč

18.3.2012 jsme ochutnali po mši svaté za dobrovolný příspěvek na misie.

Procházky vesmírem

16.3.2012 jsme se na faře pod vedením o. Jana zaposlouchali do vyprávění o vzdálených končinách vesmíru a seznámili se s historií zkoumání možné existence života mimo naši planetu.

Duchovní obnova

25.2.2012 proběhla na faře pro děvčata a ženy od 16 do 35 roků a
17.3.2012 podobně pro chlapce a muže.

Příprava cyklopouti

10.2.2012 jsme v restauraci U Koníčka probírali termín a možné trasy naší letošní cyklopouti.

4. Farní ples

4.2.2012 od 19 hodin se konal v sále na Nové Husarůvce v Soběšovicích již čtvrtý farní ples.

Tříkrálová sbírka 2012

Proběhla již tradičně ve dnech 1. až 15. ledna.

Topení v lavicích

10.1.2012 byla zapojena všechna zbývající elektrická topná tělesa v lavicích v kostele v Domaslavicích. Zbývá ještě dokončit úpravy v rozvaděči v sakristii, protože řada spojů byla zatím provedena z časových důvodů jen provizorně.

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006