Od r. 1654 spravovali domaslavskou farnost:

Podle Kroniky domaslavické farnosti s doplněním některých údajů historikem p. Davidem Pindurem na základě studia všech dostupných archivních pramenů

 

P. Adam Maxmilian Jelen (Gilin) (1654-1667 (?nebo 1657?)),

P. Vavřinec František Navarius (Navarus) (?-1662-?)

P. Adam Vojkovský (1667-1685),

P. Pavel Sedlický (1685-1700),

P. Stanislav Gazda (1700-1716),

P. Tomáš Kubica (1718-1719-?)

P. Václav Madey (1715-1732),

P. Mikuláš Blowatsch (?-1737-?),

P. Valentin Kluska (1731(2)-1759, uvádí se též jako P. Walentin Klasides),

P. Adam Jan Nepomuk Gřegořek (Grzegorzek) (1759-1787),

P. František Brudna (1789-1803),

P. A. J. Gerich (1803-1814),

P. František Grel (1814-1823),

P. Ondřej Prutek (1824-1836),

P. František Kráčmer (1836-1844),.

P. Filip Habernal (1844-1868),

P. Jan Bitta (1868-1873),

P. Josef Goril (1873-1876),

P. Jan Goril (1876-1886),

P. Jan Ježíšek (1887-1897),

P. František Skotnica (1898-1911),

P. Julius Petr (1913-1925),

P. František Havlas (1926-1957),

kaplani:      P. Richard Widlich (1926-1927),

P. Vincenc Knoblich (1927-1928),

P. Ferdinand Mark (1930-1932),

P. František Werner (1932-1934),

P. Alois Pawlus (1935-1936),

P. Pavel Erhard (1936-1937),

P. Jan Szlachta (1937-1938),

P. Eduard Gottsmann (1938-1945),

P. Vladislav Marciniak (1945-1947),

P. Antonín Rucký (1947-1949),

P. Alois Starker (1949-1956),

P. Evžen Kalisch (1957-1959), zemřel 14.8.2005 v Jablunkově,

P. Antonín Rabel (1959-1962),

P. Ladislav Mikulec (1962-1972),

P. Emil Aleš Gwuzd, OSB (1972-1985), bývalý převor kláštera v Praze-Břevnově, pohřben v Domaslavicích,

P. ThDr. Vladimír Poláček (1986-1990), pak odešel do Prešova, kde vykonával funkci děkana na bohoslovecké fakultě,

P. Ing. Pavel Vácha (1990-1994), do r. 2006 sloužil v Ostravě-Kunčičkách, nyní v důchodu,

P. Rudolf Swienczek (1994-1995) z Morávky spravoval farnost excurendo, zemřel 9.12.2016 ve Frenštátě p. R.,

P. Msgre. Doc. ThDr. Vladimír Poláček (1995-2004), pak působil v Místku, zemřel 2.5.2009, pohřben ve Sviadnově,

P. Mgr. Jan Vecheta (2004-…).