Farní kostel v 30. letech 20.stol., v roce 1970 a presbytář v roce 1972 (s obětním stolem umístěným dopředu)

      

2005-2006 – farní kostel v Domaslavicích před zahájením opravy střechy

            

2005 - z interiéru kostela – kazatelna, presbytář a stropní freska

      

Léto 2006 – záběry z první etapy opravy střechy kostela

            

Původní filiální kostel v Soběšovicích a jeho konec

        

27. října 1957 – svěcení základního kamene pro nový soběšovický kostel

 

2007 – nový kostel v Soběšovicích

        

2011 – současný kostel v Soběšovicích po generální opravě v r. 2009

          

Duben 2007 – kaple v Dolních Tošanovicích

    

2008 – interiér kaple sv. Anny v Horních Domaslavicích

 

2008 – kaple sv. Anny na Lučině

 

9.9.2005 – z brigády na stavbě plotu farního dvora

        

25.9.2005 – opravené ciferníky věžních hodin před jejich vyzvednutím na věž

    

25.9.2005 – z oslavy 700 let první zmínky o obci Horní Domaslavice

11.12.2005 – z adventního koncertu

16.3.2008 – žehnání nového auta

      

30.5.2010 – žehnání nového kříže na Lučině

          

16.7.2010 – Karmelská pouť

              

14.5.2011 – poutní mše svatá u kapličky sv. Jana Nepomuckého v Horních Domaslavicích na Podlesí

        

15.5.2011 – první svaté přijímání dětí (foto: Martin)

                          

11.8.2011 – poutní mše svatá u kapličky sv. Jáchyma a Anny v Horních Domaslavicích v areálu bývalého zámku

        

31.3.2013 – Velikonoční vigilie slavnosti ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

16.5.2014 – poutní mše svatá u kapličky sv. Jana Nepomuckého v Horních Domaslavicích

 

30.8.2014 – poděkování za úrodu – „Kobzolfest“