Farní kostel svatého Jakuba Většího v Horních Domaslavicích

historie

 

Filiální kostel Navštívení Panny Marie v Soběšovicích

 další fotky

historie

Kaple svatých Cyrila a Metoděje v Dolních Tošanovicích

Kaple svaté Anny v Horních Domaslavicích

 

Kaple svatého Jana Nepomuckého v Horních Domaslavicích