16. týden v mezidobí od 23. do 30. července 2017

Farníček pro 16. týden v mezidobí

 

Farníček pro 15. týden v mezidobí (29. týden - od 16. do 23. července)

Farníček pro 14. týden v mezidobí (28. týden - od 9. do 16. července)

Farníček pro 13. týden v mezidobí (27. týden - od 2. do 9. července)

Farníček pro 12. týden v mezidobí (26. týden - od 25. června do 2. července)

Farníček pro 11. týden v mezidobí (25. týden - od 18. do 25. června)

Farníček pro 9. a 10. týden v mezidobí (23. a 24. týden - od 4. do 18. června)

 

Přehled bohoslužeb ve farnostech frýdeckého děkanátu.

 

Pravidelné bohoslužby v jiných týdnech během roku

Neděle                      8:00 hod      Domaslavice     

                                10:00 hod      Soběšovice

Pondělí                     8:00 hod

Středa                     18:00 hod      (nepravidelně)

Čtvrtek                    18:00 hod      (v zimním období v 17:00)

Pátek                       18:00 hod      (v zimním období v 17:00)

Sobota                       8:00 hod      (1. sobotu v měsíci v Soběšovicích)

 

Kaple Dolní Tošanovice              nepravidelně čtvrtky v 16:00 hod

 

Zvláštní příležitosti - poutě

Poutní slavnost sv. Jakuba Staršího, apoštola, patrona naší farnosti

Neděle po 25. červenci – mše svaté v 8:00 a 10:00. (V Soběšovicích je pravidelná nedělní mše svatá přesunuta na sobotu 17:00 s nedělní platností.)

Poutní slavnost Panny Marie Karmelské

16. července - mše svaté v 8:00, 10:00 a obvykle v 18:00.

Poutní slavnost ve filiálním kostele Navštívení Panny Marie v Soběšovicích

Neděle po 31. květnu - mše svatá v 10:00.

Poutní mše svatá v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Dolních Tošanovicích

5. července obvykle v 10:00.

Poutní mše svatá v kapličce sv. Jana Nepomuckého v Horních Domaslavicích
Letos 13. května dopoledne.

Poutní mše svatá v kapličce sv. Jáchyma a Anny v areálu bývalého zámku v Horních Domaslavicích okolo 26. července.

Poutní mše svatá v kapličce sv. Jáchyma a Anny na Lučině v sobotu okolo 26. července v 10:00.