25. týden v mezidobí od 24. září do 1. října 2017

Farníček pro 25. týden v mezidobí

 

Farníček pro 23. a 24. týden v mezidobí (37. a 38. týden – od 10. do 24. září)

Farníček pro 22. týden v mezidobí (36. týden – od 3. do 10. září)

Farníček pro 21. týden v mezidobí (35. týden - od 27. srpna do 3. září)

Farníček pro 19. a 20. týden v mezidobí (33. a 34. týden - od 13. do 27. srpna)

 

Přehled bohoslužeb ve farnostech frýdeckého děkanátu.

 

Pravidelné bohoslužby v jiných týdnech během roku

Neděle                      8:00 hod      Domaslavice     

                                10:00 hod      Soběšovice

Pondělí                     8:00 hod

Středa                     18:00 hod      (nepravidelně)

Čtvrtek                    18:00 hod      (v zimním období v 17:00)

Pátek                       18:00 hod      (v zimním období v 17:00)

Sobota                       8:00 hod      (1. sobotu v měsíci v Soběšovicích)

 

Kaple Dolní Tošanovice              nepravidelně čtvrtky v 16:00 hod

 

Zvláštní příležitosti - poutě

Poutní slavnost sv. Jakuba Staršího, apoštola, patrona naší farnosti

Neděle po 25. červenci – mše svaté v 8:00 a 10:00. (V Soběšovicích je pravidelná nedělní mše svatá přesunuta na sobotu 17:00 s nedělní platností.)

Poutní slavnost Panny Marie Karmelské

16. července - mše svaté v 8:00, 10:00 a obvykle v 18:00.

Poutní slavnost ve filiálním kostele Navštívení Panny Marie v Soběšovicích

Neděle po 31. květnu - mše svatá v 10:00.

Poutní mše svatá v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Dolních Tošanovicích

5. července obvykle v 10:00.

Poutní mše svatá v kapličce sv. Jana Nepomuckého v Horních Domaslavicích
Letos 13. května dopoledne.

Poutní mše svatá v kapličce sv. Jáchyma a Anny v areálu bývalého zámku v Horních Domaslavicích okolo 26. července.

Letos ve středu 26. července v 16:00.

Poutní mše svatá v kapličce sv. Jáchyma a Anny na Lučině v sobotu okolo 26. července v 10:00.

Letos se nebude konat z důvodu rekonstrukce.