5. týden postní od 18. do 25. března 2018

Farníček pro 5. týden postní doby

 

Farníček pro 4. týden postní doby (4. týden postní od 11. do 18. března 2018)

Farníček pro 3. týden postní doby (3. týden postní od 4. do 11. března 2018)

Farníček pro 2. týden postní doby (2. týden postní od 25. února do 4. března 2018)

Farníček pro 1. týden postní doby (1. týden postní od 18. do 25. února 2018)

 

Přehled bohoslužeb ve farnostech frýdeckého děkanátu.

 

Pravidelné bohoslužby v jiných týdnech během roku

Neděle                      8:00 hod      Domaslavice     

                                10:00 hod      Soběšovice

Pondělí                     8:00 hod

Středa                     17:00 hod      (nepravidelně)

Čtvrtek                    17:00 hod      (v letním období v 18:00)

Pátek                       17:00 hod      (v letním období v 18:00)

Sobota                       8:00 hod      (1. sobotu v měsíci v Soběšovicích)

 

Kaple Dolní Tošanovice              nepravidelně čtvrtky v 16:00 hod

 

Zvláštní příležitosti - poutě

Poutní slavnost sv. Jakuba Staršího, apoštola, patrona naší farnosti

Neděle po 25. červenci – mše svaté v 8:00 a 10:00. (V Soběšovicích je pravidelná nedělní mše svatá přesunuta na sobotu 17:00 s nedělní platností.)

Poutní slavnost Panny Marie Karmelské

16. července - mše svaté v 8:00, 10:00 a obvykle i v 18:00.

Poutní slavnost ve filiálním kostele Navštívení Panny Marie v Soběšovicích

Neděle po 31. květnu - mše svatá v 10:00.

Poutní mše svatá v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Dolních Tošanovicích

5. července obvykle v 10:00.

Poutní mše svatá v kapličce sv. Jana Nepomuckého v Horních Domaslavicích okolo 16. května

Poutní mše svatá v kapličce sv. Jáchyma a Anny v areálu bývalého zámku v Horních Domaslavicích okolo 26. července.

Poutní mše svatá v kapličce sv. Jáchyma a Anny na Lučině v sobotu okolo 26. července v 10:00.