Velikonoční oktáv od 21. do 28. dubna 2019

Farníček pro Velikonoční oktáv

 

Farníček pro svatý týden a Velikonoce (od 14. do 22. dubna 2019)

Farníček pro 5. týden postní (od 7. do 14. dubna 2019)

Farníček pro 4. týden postní (od 31. března do 7. dubna 2019)

Farníček pro 3. týden postní (od 24. do 31. března 2019)

 

Přehled bohoslužeb ve farnostech frýdeckého děkanátu.

 

Pravidelné bohoslužby v jiných týdnech během roku, pokud není ve Farníčku uvedeno jinak

Domaslavice

Neděle                      8:00 hod                                

Pondělí                      8:00 hod

Středa                      18:00 hod      (nepravidelně)

Čtvrtek                    18:00 hod      (pokud není v Tošanovicích)

Pátek                       18:00 hod     

Sobota                       8:00 hod      (kromě 1. soboty v měsíci)

 

Soběšovice

Neděle                    10:00 hod     

Sobota                       8:00 hod      (jen 1. sobota v měsíci)

 

Dolní Tošanovice kaple               nepravidelně čtvrtky v 16:00 hod

 

Zvláštní příležitosti - poutě

Poutní slavnost sv. Jakuba Staršího, apoštola, patrona naší farnosti

Neděle po 25. červenci – mše svaté v 8:00 a 10:00. (V Soběšovicích je pravidelná nedělní mše svatá přesunuta na sobotu 17:00 s nedělní platností.)

Poutní slavnost Panny Marie Karmelské

16. července - mše svaté v 8:00, 10:00 a obvykle i v 18:00.

Poutní slavnost ve filiálním kostele Navštívení Panny Marie v Soběšovicích

Neděle po 31. květnu - mše svatá v 10:00.

Poutní mše svatá v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Dolních Tošanovicích

5. července obvykle v 10:00.

Poutní mše svatá v kapličce sv. Jana Nepomuckého v Horních Domaslavicích okolo 16. května

Poutní mše svatá v kapličce sv. Jáchyma a Anny v areálu bývalého zámku v Horních Domaslavicích okolo 26. července.

Poutní mše svatá v kapličce sv. Jáchyma a Anny na Lučině v sobotu okolo 26. července v 10:00.