Třicátý druhý týden v mezidobí od 11. do 18. listopadu 2018

Farníček pro 32. týden v mezidobí

 

Farníček pro 31. týden v mezidobí (31. týden v mezidobí od 4. do 11. listopadu 2018)

Farníček pro 30. týden v mezidobí (30. týden v mezidobí od 28. října do 4. listopadu 2018)

Farníček pro 29. týden v mezidobí (29. týden v mezidobí od 21. do 28. října 2018)

 

Přehled bohoslužeb ve farnostech frýdeckého děkanátu.

 

Pravidelné bohoslužby v jiných týdnech během roku, pokud není ve Farníčku uvedeno jinak

Neděle                      8:00 hod      Domaslavice     

                               10:00 hod      Soběšovice

Pondělí                      8:00 hod

Středa                      17:00 hod      (nepravidelně)

Čtvrtek                    17:00 hod     

Pátek                       17:00 hod     

Sobota                       8:00 hod      (1. sobotu v měsíci v Soběšovicích)

 

Kaple Dolní Tošanovice              nepravidelně čtvrtky v 16:00 hod

 

Zvláštní příležitosti - poutě

Poutní slavnost sv. Jakuba Staršího, apoštola, patrona naší farnosti

Neděle po 25. červenci – mše svaté v 8:00 a 10:00. (V Soběšovicích je pravidelná nedělní mše svatá přesunuta na sobotu 17:00 s nedělní platností.)

Poutní slavnost Panny Marie Karmelské

16. července - mše svaté v 8:00, 10:00 a obvykle i v 18:00.

Poutní slavnost ve filiálním kostele Navštívení Panny Marie v Soběšovicích

Neděle po 31. květnu - mše svatá v 10:00.

Poutní mše svatá v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Dolních Tošanovicích

5. července obvykle v 10:00.

Poutní mše svatá v kapličce sv. Jana Nepomuckého v Horních Domaslavicích okolo 16. května

Poutní mše svatá v kapličce sv. Jáchyma a Anny v areálu bývalého zámku v Horních Domaslavicích okolo 26. července.

Poutní mše svatá v kapličce sv. Jáchyma a Anny na Lučině v sobotu okolo 26. července v 10:00.